Δείγματα Δουλειάς Γραφιστικών Υπηρεσιών

Αφίσες

Νότες Ελπίδας

Νότες Ελπίδας

Σχεδιασμός αφίσας της φιλανθρωπικής συναυλίας Νότες Ελπίδας.