Δείγματα Δουλειάς Γραφιστικών Υπηρεσιών

Αφίσες
<p style="border-bottom:6px solid #00C3AA;padding-bottom:0px;"></p>
Νότες Ελπίδας

Νότες Ελπίδας

Σχεδιασμός αφίσας της φιλανθρωπικής συναυλίας Νότες Ελπίδας.