Κατοχύρωση Domain

[domain_registration]

Το όνομα χώρου (αγγλ. domain name) στο διαδίκτυο αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι την ιστοσελίδα σας.

Εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ιδιοκτήτης του ονόματος χώρου έχει την αποκλειστική δυνατότητα χρήσης του για όσο διάστημα έχει καταβάλει τα τέλη κατοχύρωσης. Η εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαρκεί 2 χρόνια από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο. Μπορεί να ανανεωθεί με υποβολή σχετικής αίτησης ανανέωσης προς τον Καταχωρητή, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του.

Ένα όνομα χώρου είναι μοναδικό και αποτελείται από:

  • το πρόθεμα (πχ. επωνυμία επιχείρησης, όνομα δημιουργού, κλπ) και
  • μια κατάληξη (όπως .com, .eu, .gr, .net, .org, .de, .it, .uk) που προσδιορίζει τη χρήση της ιστοσελίδας ή τη χώρα προέλευσης.

Η καινούρια μορφή ονομάτων χώρου είναι καταλήξεις που χαρακτηρίζουν κάποιο site. Για παράδειγμα εάν έχετε κάποιο website που ασχολείται με εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, όπως π.χ. το www.thessaloniki-events.gr, μπορείτε να καταχωρήσετε το: www.thessaloniki.events (εφόσον κατοχυρώστε το όνομα χώρου: .events).

Κοινή πρακτική είναι επίσης η καταχώρηση περισσότερων του ενός domain name, με παραλλαγές του ίδιου ονόματος. Έτσι αποφεύγεται ενδεχόμενη κατοχύρωσή του από ανταγωνιστικές ιστοσελίδες με αποπροσανατολισμό των πελατών σας. Όλα τα καταχωρημένα από εσάς domain names θα στέλνουν τον επισκέπτη στην ίδια μοναδική ιστοσελίδα, τη δική σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή του καλύτερου ονόματος για την ιστοσελίδα σας.

 

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος Ονομάτων Χώρου

Οι τιμές για καταχώρηση είναι για διάστημα ενός έτους. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια λίστα με άλλες καταλήξεις ονομάτων.
ΚατάληξηΚαταχώρηση
gr12,50 €
eu22 €
com21 €
net22 €
org22 €
com.gr12,50 €
gr.com51 €
net.gr12,50 €
org.gr12,50 €
edu.gr12,50 €
eu.com37 €
info22 €

Η επιλογή του κατάλληλου domain name είναι πολύ σημαντική απόφαση.

Επιλέξτε ένα αντιπροσωπευτικό όνομα, αλλά ταυτόχρονα εύκολο στην απομνημόνευση.