Δείγματα Δουλειάς Γραφιστικών Υπηρεσιών

Αφίσες

Goodbye Winter Party 2013

Goodbye Winter Party 2013

Σχεδιασμός αφίσας για την εκδήλωση Goodbye Winter Party.