Δείγματα Δουλειάς Γραφιστικών Υπηρεσιών

Επαγγελματικές Κάρτες
<p style="border-bottom:6px solid #00C3AA;padding-bottom:0px;"></p>
Επαγγελματική κάρτα του Thessaloniki CIty Guide

Thessaloniki City Guide

Σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας του Πολιτιστικού και Τουριστικού Οδηγού της Θεσσαλονίκης, Thessaloniki CIty Guide.