Ψηφιακή λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο

Ψηφιακή λήψη και Φωτογραφική κάλυψηΑναλαμβάνουμε ψηφιακή λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο.

 

  • Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων.
  • Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων.
  • Φωτογράφηση αντικειμένων για έντυπους και online καταλόγους ή για e-shop (στον φυσικό τους χώρο ή σε ουδέτερο φόντο).
  • Φωτογράφηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.
  • Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών.
  • Λήψη και επεξεργασία video για χρήση σε ψηφιακές εφαρμογές και στο διαδίκτυο.