Δείγματα Δουλειάς Γραφιστικών Υπηρεσιών

Φυλλάδια

Σχεδιασμός φυλλαδίου Thessaloniki City Guide

Thessaloniki City Guide

Σχεδιασμός φυλλαδίου για τον Πολιτιστικό και Τουριστικό Οδηγό της Θεσσαλονίκης, Thessaloniki City Guide.