Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 στη 13:00
Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων: Δευτέρα 5 Απριλίου  2021 στις 15:00

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 ώρα 15:00. Επίσης, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες, στην καταβολή της επιχορήγησης, στα δικαιολογητικά της Δράσης κ.ά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια ύψους έως 5.000 €. Η Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 100%.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις που:

 • έχουν συσταθεί μέχρι τις 12/2/2021,
 • δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με βάση το σχετικό Παράρτημα της προκήρυξης) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα,
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020,
 • παρουσίασαν μείωση του Κύκλου Εργασιών (τζίρου) 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019, μεγαλύτερη ή ίση του 20% (Δεν αφορά σε νεοσύστατες).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

Λογισμικό

Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop που θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η NetGraphics με 18 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό προτότυπων ιστοσελίδων, eshop και portal σε συνεργασία με την εταιρεία OECON Group, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης με 17 χρόνια εμπειρίας σε επενδυτικά προγράμματα, μπορούν να ετοιμάσουν  την αίτηση υποψηφιότητας και την παρακολούθηση της επιδότησης μέχρι την ολοκλήρωσή της και τον σχεδιασμό ενός μοντέρνου και ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και την προώθησή του μέσω Digital Marketing με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@netgraphics.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να σας βάλουμε σε σειρά προτεραιότητας ώστε να σας ενημερώσουμε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ερωτηματολόγιο για την σωστή ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος:

 1. Ποια θα είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος;
 2. Έχετε φωτογραφίες από τα προϊόντα;
 3. Θέλετε να αναλάβουμε την φωτογράφηση ή/και επεξεργασία των φωτογραφιών;
 4. Πόσα προϊόντα θα τοποθετηθούν;
 5. Τα προϊόντα περιέχουν μεταβλητές (χρώμα, μέγεθος);
 6. Έχετε ετοιμάσει τίτλους και αναλυτικές περιγραφές (βάρος, διαστάσεις);
 7. Ποιοι θα είναι οι Τρόποι πληρωμής (Τραπεζική κατάθεση, Αντικαταβολή, Πληρωμή στο κατάστημα, Paypal, Stripe ή πιστωτική κάρτα μέσω τράπεζας)
 8. Ποιοι θα είναι οι τρόποι αποστολής (σύμβαση με εταιρεία ταχυμεταφορών);
 9. Ποια θα είναι η πολιτική επιστροφών;
 10. Έχετε κάνει μετάφραση των προϊόντων;
 11. Έχετε λογότυπο;
 12. Θέλετε να αναλάβουμε την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή θα την κάνετε εσείς;
 13. Θέλετε να αναλάβουμε το Digital Marketing του eshop (Προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με διαφημίσεις και διαχείριση social media);
 14. Έχετε κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντων και παραγγελιών (ERP) στο κατάστημά σας και θέλετε να συνδεθεί με το eshop;

 Διαβάστε την πρόσκληση του προγράμματος: Πρόσκληση e-λιανικό

Φόρμα επικοινωνίας

  Ονοματεπώνυμο *

  Email *

  Τηλέφωνο *

  Θέμα

  Μήνυμα


  *

  * Υποχρεωτικά πεδία