Δείγματα Δουλειάς Γραφιστικών Υπηρεσιών

Φάκελοι

Olive Grove

Σχεδιασμός φακέλων για την εταιρεία εμπορίας, επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών Olive Grove.