Πρόγραμμα Διαχείρισης Ιστοσελίδας WordPress

199,00 

Εκπαίδευση της πλατφόρμας Wordpress: 10 ώρες

Περιγραφή

Μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε πακέτο σχεδιασμού ιστοσελίδας WordPress.